جستجو

سانحه هوایی

انتقام سخت از آمریکا موجب تسلای خاطر خانواد‌ه‌های شهدای سانحه هوایی است

28 دی, 1398 - 17:22

به گزارش روابط عمومی مرکز ماهر بسیج ؛ سرکار خانم مجیده ملایی رییس کارگره زن و خانواده مجمع عالی بسیج استان قم ومادر یکی از شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: چیزی که باعث تسلی‌خاطر بازماندگان این حادثه می‌شود انتقام سخت از شیطان بزرگ آمریکا است.

انتقام سخت از آمریکا موجب تسلای خاطر خانواد‌ه‌های شهدای سانحه هوایی است

28 دی, 1398 - 17:20

به گزارش روابط عمومی مرکز ماهر بسیج ؛ سرکار خانم مجیده ملایی رییس کارگره زن و خانواده مجمع عالی بسیج استان قم ومادر یکی از شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: چیزی که باعث تسلی‌خاطر بازماندگان این حادثه می‌شود انتقام سخت از شیطان بزرگ آمریکا است.