جستجو

خراسان شمالی

جلسه هم اندیشی و هم فکری نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی با روسای گروه هفتگانه و مسئولین اقشار بسیج استان خراسان شمالی

6 خرداد, 1399 - 13:02

جلسه هم اندیشی و هم فکری نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی با روسای گروه هفتگانه و مسئولین اقشار بسیج استان خراسان شمالی با حضور فرمانده سپاه استان برگزار گردید.

برگزاری جلسه گروه اقتصاد و زیربنایی بسیج استان خراسان شمالی

1 دی, 1398 - 15:58

جلسه گروه اقتصاد و زیر بنایی راهبردی بسیج استان خراسان شمالی با هدف ارایه و بررسی طرح پژوهشی با عنوان "راهکار های بهره وری و توسعه باغات انگور خراسان شمالی"با حضور کارشناسان تخصصی برگزار گردید.