جستجو

گروه سیاسی و امنیتی

برگزاری جلسه سیاسی و امنیتی عشایر شهرستان رامشیر

25 بهمن, 1398 - 11:28

ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺖ ﺭﻳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ سیاسی و امنیتی ماهر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ روسای ﻋﺸﺎﻳﺮ شهرستان ﺭاﻣﺸﻴﺮاستان خوزستان ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭاﻣﺸﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 98/11/21 ﺑﺮﮔﺰاﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.

چالش های تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی و چشم انداز آن

26 آذر, 1398 - 16:20

نشست تخصصی گروه سیاسی و امنیتی مرکز ماهر با موضوع  « چالش های تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی و چشم انداز آن » باحضور آقایان دکتر رویوران ، دکتر عرب ، دکتر رضوی ، دکتر حقیر و دکتر رضویان در تاریخ 19 آذر1398 در مرکز ماهر برگزار گردید.

برگزاری نشست تخصصی گروه سیاسی و امنیتی ماهر با موضوع« چالش های تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی و چشم انداز آن »

26 آذر, 1398 - 16:16

نشست تخصصی گروه سیاسی و امنیتی مرکز ماهر با موضوع  « چالش های تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی و چشم انداز آن » باحضور آقایان دکتر رویوران ، دکتر عرب ، دکتر رضوی ، دکتر حقیر و دکتر رضویان در تاریخ 19 آذر1398 در مرکز ماهر برگزار گردید.