جستجو

آثار منتخب

    🔹خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و…

    🔻ما را هرچه تربيت كردند در اين مدتهاى طولانى كه اعتقادمان اين شده است كه غير از غرب چيزى در كار نيست به نظر ما. ما متحول شديم به يك موجود غربزده،…