جستجو

تعریف مرکز ماهر

19 اسفند, 1398 - 10:10

مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر)، مرکزی برای سیاست پژوهی، اندیشه­ورزی و انجام مطالعات راهبردی برای کمک به تحقق دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی نوین اسلامی است، که با استفاده از ظرفیت عظیم اقشار مختلف بسیج و سایر صاحب نظران، متخصصین، فرهیختگان و نخبگان جهت پیگیری ماموریت ها و اهداف خود تلاش خواهد کرد.این مرکز، با ایجاد سیستمی متشکل از اجزاء بهم پیوسته چهارگانه تئوری­سازی، شبکه­سازی، کادرسازی و نهادسازی می کوشد کادر، برنامه و گفتمان تخصصی مورد نیاز مراحل تکاملی انقلاب را با رویکردی تخصصی، انقلابی و جهادی فراهم آورد.

ماموریت این مرکز « احصا راهکارهای علمی و عملی برای حل مسائل و نیازهای اساسی کشور و انقلاب و کمک به سیرتکاملی انقلاب اسلامی» می باشد.

وظایف مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج(ماهر):

  • سیاست پژوهی واحصاء مسائل و نیازهای اساسی کشور و انقلاب و ارائه راه حل­های علمی، کارآمد و میان بر
  • نشر گفتمان عمومی و تخصصی انقلاب اسلامی و جریان سازی پیرامون آن
  • آینده پژوهی و تولید فکر و برنامه پیشرو مورد نیاز دولت، جامعه و تمدن اسلامی
  • ساماندهی ظرفیتهای انسانی مورد نیاز انقلاب اسلامی،در قالب اندیشکده­ها، گروه ها، میز ها، مجامع و گروه­های تخصصی با تدوین و اجرای مدل شایسته گزینی ، توانمند سازی و شبکه سازی نخبگان بسیجی جهت تامین کارگزاران نطام اسلامی
  • تهیه نظام مسایل در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی و ارائه راه­کارهای کارشناسی و تخصصی به مسئولان و خدمتگذاران دستگاه های نظام و آگاه­سازی مردم
  • ارائه استانداردهای لازم سیاست پژوهی در اندیشکده های تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • راه اندازی و راهبری قرارگاه های مطالبه گری و جریان سازی در خصوص مسائل حیاتی کشور

 

 

خطوط تلاش کلی مرکز ماهر فعال جهت تحقق ماموریت و وظایف فوق: 

  1. فعال سازی اندیشکده های اقشار
  2. فعال سازی اندیشکده های مرکزی ماهر و پیاده سازی ساختار جدید ابلاغ شده 
  3. فعال سازی و تقویت مجامع بسیج استان ها و شهرستانها و اندیشکده های استانی و گروه های شهرستانی