جستجو

اندیشکده

تشکیل یک هزار و 700 گروه تخصصی جهت شناسایی و حل مسائل کشور

31 اردیبهشت, 1399 - 12:43
7

به گزارش روابط عمومی مرکز ماهر بسیج ؛ داوود گودرزی مسئول مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) در گفت و گو با خبرگزاری بسیج درباره فعالیت های این مرکز اظهار کرد: ماهر، مرکزی برای تحقیق، سیاست پژوهی، ارائه راهکار و مطالبه گری برای اجرای راهکار ها

انگاره های راهبردی

20 اسفند, 1398 - 14:28
22

این کتاب در 4 جلد تدوین شده است و به نقش ایران در اندیشکده های خارجی از جمله آمریکایی ، اسرائیلی ، و اروپایی پرداخته است.