جستجو

در وزارت خارجه یک معاونت اقتصادی داریم که هیچ کاری انجام نمی‌دهد

28 مهر, 1399 - 15:16
8
Video file

دکتر ابوالقاسم حکیمی پور اقتصاددان: در وزارت خارجه یک معاونت اقتصادی داریم که هیچ کاری انجام نمی‌دهد.

معاون اقتصادی وزارت خارجه حتی به کشورهای همسایه هم سفر نمی کند که بازار محصولات ایران را به ۲۲ کشور همسایه معرفی کند.