جستجو

موضع ما در سیاست خارجی

30 تیر, 1399 - 12:09
13
Video file

🎥 موضع ما در سیاست خارجی این است که ؛ جامعه ی مسلمونها جامعه ی استقلال کامل است
🔹 ما روی پای خودمان بدون تکیه به هیچ غول و غول بچه ای می ایستیم
#شهید_بهشتی