جستجو

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی اندیشکده ماهر خراسان شمالی

30 تیر, 1399 - 10:41
8

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی اندیشکده ماهر خراسان شمالی با موضوع تحقق شعار سال با رویکرد فرهنگی