جستجو

جلسه گروه اقتصادی مجمع بسیجیان استان همدان

29 تیر, 1399 - 09:37
8

🔻تجزیه تحلیل اولویت های مسائل اقتصادی استان و ارائه راه کارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی استان

🔻بررسی راه کارهای حل مشکلات اقتصادی استان در میزهای تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی