جستجو

جلسه کارگروه مدیریت وحکمرانی مجمع بسیج شهرستان اقلید استان فارس

18 خرداد, 1399 - 15:07
3

جلسه کارگروه مدیریت وحکمرانی مجمع بسیج شهرستان اقلید استان فارس درمورخ 99/3/12 دراداره تامین اجتماعی پیروپیگیری زمین واگذاری به درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرستان اقلید برگزار شد.

دراین جلسه مقرر شد کارشناسان ومسولین اداره مسکن وشهرسازی مشکلات اداری وحقوقی وهمچنین تکلیف زمین واگذاری راحداکثرتانیمه اول تیرماه مشخص نموده وزمین راتحویل اداره تامین اجتماعی نمایند.

انتهای پیام/