جستجو

برگزاری جلسه رییس مجمع بسیج استان گلستان با روسای گروه های تخصصی

31 اردیبهشت, 1399 - 13:20
29

جلسه ویدئو کنفرانس روسای گروهای تحصصی آموزش تحقیقات و فناوری.گروه سیاست داخلی و خارجی و گروه اقتصاد و زیربنایی با گروههای شهرستان ها صبح امروز چهارشنبه 31اردیبهشت به صورت تفکیک هر گروه انجام شد.

مجمع بسیج

 

مجمع بسیج

 

مجمع بسیج

 

مجمع بسیج