جستجو

کوی سیمرغ « ویژه نامه جهان اسلام »

20 اسفند, 1398 - 14:31
10
جهان اسلام

این شماره فصلنامه به موضوعاتی چون ژئوپلیتیک ، جهان اسلام تاریخ، مذهب و فرهنگ، تحولات اجتماعی - فرهنگی ، جهان اسلام و غرب ، چالش های جهان اسلام،ظرفیت های جهان اسلام ، چشم انداز جهان اسلام ،جهان اسلام و فلسطین ، شخصیت های جهان اسلام و ... می پردازد.