جستجو

انگاره های راهبردی

20 اسفند, 1398 - 14:28
29
راهبردی

این کتاب در 4 جلد تدوین شده است و به نقش ایران در اندیشکده های خارجی از جمله آمریکایی ، اسرائیلی ، و اروپایی پرداخته است.

برچسب‌ها