جستجو

کتاب «دکتر مصدق، نگین سیاست ایران و نطق‌های تاریخی او»

14 اسفند, 1398 - 12:05
29
دکتر مصدق

کتاب مجموعه سخنرانی های دکتر مصدق است که در مجبلس پنجم و ششم شورای ملی ارائه شده
است. مجلس پنجم و ششم، که از 1302 آغاز و تا 1307 اداما یافتند، به دلیل
اوضاع خاصی ک جامعه ایران با آن درگیر بود، از جمله تغییر حکومات از قاجار به
پهلوی شرایط ویژه ای را میگذراند، لذا دست یافتن به موضوعات و مطالبی که در
این دو مجلس عنوان میشد بسیار حائز اهمیت است. این کتب که برگی از تاریخ
معاصر ایران است توسط حسین مکی، یکی از شخصیت های سیاسی هم عصر دکترمصدق، گردآوری شده است.

شرح خلاصه ای از کتاب

دکتر مصدق

 

انتهای پیام/

دانلود کتاب
File