جستجو

برگزاری جلسه سیاسی و امنیتی عشایر شهرستان رامشیر

25 بهمن, 1398 - 11:28
5

ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺖ ﺭﻳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ سیاسی و امنیتی ماهر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ روسای ﻋﺸﺎﻳﺮ شهرستان ﺭاﻣﺸﻴﺮاستان خوزستان ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭاﻣﺸﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 98/11/21 ﺑﺮﮔﺰاﺭﮔﺮﺩﻳﺪ.

مرکز ماهر بسیج

 

مرکز ماهر بسیج

 

انتهای پیام/